POSIEDZENIE ZW NSZZ POLICJANTÓW WOJ. LUBELSKIEGO

W dniach 20 – 21 lutego 2020 r. w Hotelu „Sulewski” w Hrubieszowie odbyło się zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Artura Garbacza wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego. Poza głównym tematem tj. prace Zarządu zorganizowane było szkolenie ..

2020.02.24 więcej

POSIEDZENIE ZW NSZZ POLICJANTÓW WOJ. LUBELSKIEGO

5 czerwca 2019 r. w sali odpraw KWP w Lublinie odbyło się Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego. Posiedzenie rozpoczęliśmy od wykonania zbiorowego zdjęcia członków Zarządu, które będzie opublikowane w przygotowywanej publikacji z okazji 100 rocznicy powstan ..

2019.06.05 więcej