Ustawa o związkach zawodowych

z dnia 23 maja 1991 r.o związkach zawodowych. (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 55 poz. 234) (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 854) ..

2017.04.16 więcej

Ustawa o Policji

W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji. Można je znaleźć pod pozycją 355. Ustawa o Policji. (tekst pierwotny: Dz. U. 1990 r. Nr ..

2017.04.16 więcej