30. rocznica powstania Straży Granicznej

W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, tak w służbie, jak i w życiu prywatnym wszystkim Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom Straży Granicznej. Z okazji Waszego święta, przypadającego na dzień 16 maja, w dobie 30. rocz ..

2021.05.14 więcej

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

Składając życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Międzynarodowego Dnia Położnej wyrażamy ogromne uznanie dla Waszego poświęcenia i zaangażowania w pełnienie jakże trudnych obowiązków. Dziękujemy za wrażliwość, wyrozumiałość, opiekę i szacunek, jakimi darzycie ..

2021.05.12 więcej

Uroczystość ślubowania nowych policjantów w Poznaniu

Szeregi wielkopolskiej Policji zasiliło 101 funkcjonariuszy, z czego 16 nowo przyjętych do służby policjantek i policjantów złożyło uroczyste ślubowanie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Teraz czeka ich przeszkolenie, po odbyciu którego podejmą służbę w Oddziale Prewencji P ..

2021.05.12 więcej

31. ROCZNICA POWSTANIA NSZZ POLICJANTÓW!

11 maja 1990 r., jeden dzień po ogłoszeniu i wejściu w życie uchwalonej w dniu 6 kwietnia 1990 r. ustawy o Policji, Sąd Wojewódzki w Warszawie postanawia wpisać Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów do rejestru związków zawodowych (Sygn. Akt VII NS Rej zz pz 41/89). Reje ..

2021.05.11 więcej