Komunikat Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów

ilustracja

W dniach 17-19 kwietnia 2023 roku w Policyjnym Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Krokus” w Mielnie odbyło się szkolenie dla Wojewódzkich i Szkolnych Komisji Rewizyjnych NSZZ Policjantów, zorganizowane przez Główną Komisję Rewizyjną NSZZ Policjantów w Warszawie. W trakcie szkolenia Przewodniczący GKR NSZZ Policjantów Kolega Mirosław Łyżniak przedstawił i omówił główne zadania oraz zakres działania komisji rewizyjnych na różnych szczeblach. Podczas szkolenia poruszone zostały między innymi problemy komisji rewizyjnych w poprzedniej kadencji.

Na kanwie przedstawionych problemów przedyskutowano proces działania i realizacji obowiązków statutowych Wojewódzkich Komisji Rewizyjnych co było wielce pomocne w zrozumieniu zasad działania przedmiotowych organów, wywołało to ożywioną dyskusję podczas której gremialnie zdecydowano, iż koniecznym jest zorganizowanie kolejnych szkoleń. Następnie głos zabrał Mecenas Kacper Matlak, który szczegółowo omówił proces związany z wyborami do poszczególnych organów NSZZ Policjantów.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Kolega Andrzej Wójcik, który przedstawił bieżącą sytuację związku oraz zadania jakie są obecnie realizowane.

 

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów