Prezydium NSZZP

Rafał Jankowski
Rafał Jankowskiprzewodniczący
Andrzej Szary
Andrzej Szarywiceprzewodniczący
Kazimierz Barbachowski
Kazimierz Barbachowskiwiceprzewodniczący
Benedykt Nowak
Benedykt Nowakwiceprzewodniczący
Marek Osiejewski
Marek Osiejewskiwiceprzewodniczący
Tomasz Borowiecki
Tomasz Borowieckiwiceprzewodniczący
Piotr Malon
Piotr Malonwiceprzewodniczący
Robert Król
Robert Królwiceprzewodniczący
Andrzej Wójcik
Andrzej Wójcikwiceprzewodniczący
Piotr Kujawa
Piotr Kujawawiceprzewodniczący
Krzysztof Filip
Krzysztof Filipwiceprzewodniczący
Sławomir Koniuszy
Sławomir Koniuszywiceprzewodniczący
Aleksander Babiński
Aleksander Babińskiwiceprzewodniczący
Mirosław Łyżniak
Mirosław ŁyżniakPrzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
Paweł Kowalski
Paweł KowalskiWiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej