Prezydium NSZZP

Rafał Jankowski
Rafał Jankowskiprzewodniczący
Andrzej Szary
Andrzej Szarywiceprzewodniczący
Kazimierz Barbachowski
Kazimierz Barbachowskiwiceprzewodniczący
Benedykt Nowak
Benedykt Nowakwiceprzewodniczący
Marek Osiejewski
Marek Osiejewskiwiceprzewodniczący
Krzysztof Balcer
Krzysztof Balcerwiceprzewodniczący
Piotr Malon
Piotr Malonwiceprzewodniczący
Dariusz Brzezicki
Dariusz Brzezickiwiceprzewodniczący
Artur Garbacz
Artur Garbaczwiceprzewodniczący
Piotr Kujawa
Piotr Kujawawiceprzewodniczący
Rafał Kruk
Rafał Krukwiceprzewodniczący
Józef Partyka
Józef Partykawiceprzewodniczący
Marek Tarwacki
Marek Tarwackiwiceprzewodniczący
Aleksander Babiński
Aleksander BabińskiCzłonek Prezydium ZG NSZZ Policjantów
Dariusz Żak
Dariusz ŻakCzłonek Prezydium ZG NSZZ Policjantów
Roman Buczkowski
Roman BuczkowskiCzłonek Prezydium ZG NSZZ Policjantów
Andrzej Socha
Andrzej SochaCzłonek Prezydium ZG NSZZ Policjantów
Mirosław Łyżniak
Mirosław ŁyżniakPrzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
Bartłomiej Kolasa
Bartłomiej KolasaWiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej