Historia NSZZP

Najważniejsze daty z historii związku:

7.IX.1989
list funkcjonariuszy MO z Piekar Śląskich z wyrazami poparcia dla niekomunistycznego premiera Tadeusza Mazowieckiego

IX-X.1989
na Wybrzeżu i w innych częściach kraju powstają grupy inicjatywne związków zawodowych milicji

17.XII.1989
w Gdańsku msza pojednania milicji ze społeczeństwem

22.XII.1989
list kierownictwa MSW z propozycją spotkania w Kiekrzu grup inicjatywnych związków zawodowych w MO

9-10.I.1990
w Kiekrzu powołany zostaje NSZZ Funkcjonariuszy MO

6.IV.1990
Sejm przyjmuje ustawę o Policji

11.V.1990
rejestracja NSZZ P w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie

10-14.X.1990
Kiekrz: I Zjazd NSZZ P; przewodniczącym KKW zostaje Andrzej Kosiak

22.XI.1990
po raz pierwszy policyjni związkowcy protestują pod Sejmem

22-23.III.1991
Szczytno: I Zjazd Nadzwyczajny poprawia statut

18.VII.1991
Roman Hula zostaje komendantem głównym Policji

3-6.XI.1992
NSZZ Policjantów przyjęty do CESP

7.XII.1992
druga związkowa pikieta pod Sejmem

28-30.VI.1993
Legionowo: III Zjazd Nadzwyczajny; przewodniczącym KKW zostaje Grzegorz Korytowski

26-28.X.1994
Legionowo: II Zjazd NSZZ P: przewodniczącym KKW zostaje Jan Malek

21.IX.1995
z inicjatywy NSZZ P przed KGP odsłonięto obelisk upamiętniający śmierć 6 tysięcy funkcjonariuszy pomordowanych na Wschodzie

25.X.1996
podpisanie porozumienia ze stroną rządową w sprawie wzrostu płac /tzw. porozumienie Siemiątkowskiego/

26.XI.1996
dwa tysiące policjantów po raz trzeci pod Sejmem

5-7.X.1998
Ustroń: IV Zjazd Nadzwyczajny; przewodniczącym KKW zostaje Andrzej Żwański

24-26.XI.1999
Zakopane: III Zjazd NSZZ P; przewodniczącym KKW zostaje Antoni Duda

18.IV.2000
związkowe pikiety pod Kancelarią Premiera i KGP

29-30.V.2000
Miedzeszyn: V Zjazd Nadzwyczajny /10 rocznica NSZZ P/

III.2001
ukazuje się pierwszy numer „Związkowego Przeglądu Policyjnego“

22-23.X.2001
Unieście: VI Zjazd Sprawozdawczy

15.IV.2002
NSZZ P zostaje członkiem Forum Związków Zawodowych

29.IX.2002
na Jasnej Górze odbyła się uroczystość wmurowania i poświęcenia tablicy ufundowanej przez NSZZ P, upamiętniającej poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej na Wschodzie 13 tysięcy policjantów

21.XI.2002
tysiąc policjantów protestuje pod Sejmem.

29-30.VI.2003
Legionowo: VII Zjazd Nadzwyczajny

8-9.IV, 8-9.IX.2003
pierwszy i drugi „okrągły stół” w Związku

23.IX, 16.XII.2003
pikiety pod Kancelarią Premiera i pod Sejmem

1-2.IV.2004
III „okrągły stół” w Związku.

15-16.V.2004
Komitet Wykonawczy CESP obraduje w Gdańsku.

7-8.VI.2004
Popowo: IV Zjazd NSZZ P, przewodniczącym Zarządu Głównego zostaje Antoni Duda.

Zapraszamy również do zapoznania się z PEŁNĄ historią Związku opisaną w wydawnictwie “Niebieski Związek”.