Przewodniczący NSZZP

Rafał Jankowski

Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wybranym na Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym w dniach 8-9 grudnia 2022 r. został: Rafał Jankowski