Przewodniczący NSZZP

Rafał Jankowski

Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wybranym na Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym w dniach 7-8 grudnia 2016 r. został: Rafał Jankowski