Superustawa skierowana do Senatu RP

Sejm uchwalił w piątek ustawę o wsparciu służb mundurowych nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej. Proponowane przepisy zakładają wprowadzenie m.in. dwustopniowych dodatków motywacyjnych. Za głosowało 440 posłów, przeciw - 3. - informuje portal forsal. ..

2020.07.27 więcej

NOWA I NOWOCZESNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BARTOSZYCACH

Nowy budynek Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach to najnowocześniejsza policyjna siedziba na Warmii i Mazurach i jedna z najnowocześniejszych komend w kraju. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom wzrośnie nie tylko komfort i efektywność pracy policjantów. Poprawią się także warunki, w ja ..

2020.07.26 więcej

Policyjny Rajd Rowerowy przez Warmię i Mazury

Świętować można na różne sposoby. Grupa policjantów z Olsztyna postanowiła, że w tym roku w dzień Święta Policji wystartują rowerami na trasę wokół Warmii i Mazur. Według planu przejechanie około 800 km zajmie im 4 dni, w trakcie których odwiedzą wszystkie powiaty regionu, w któ ..

2020.07.26 więcej

Awanse generalskie w Policji

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda awansował sześciu oficerów Policji na stopnie generalskie. Na stopień nadinspektora Policji mianowani zostali: insp. Tomasz Szymański – Z-ca Komendanta Głównego Policji; insp. Michał Ledzion – Komendant Wojewód ..

2020.07.24 więcej