MIKOŁAJ TEŻ CZASEM CHODZI W MUNDURZE

Policjanci z Częstochowy zamienili swoje niebieskie czapki na...czerwone i zorganizowali zbiórkę ubrań, zabawek, słodyczy i środków czystości dla rodzin przebywających w palcówkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak co roku Inicjatorem działań pod nazwą „Mikołaj w mundurz ..

2020.12.21 więcej

Sytuacja kadrowa Policji na dzień 1 grudnia 2020 roku

W załączniku zamieszczamy tabelę obrazującą stan zapełnienia etatów w rozbiciu na poszczególne jednostki. Poniżej komentarz Biura ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego. (...) W porównaniu z listopadem 2020 roku liczba wakatów się zmniejszyła i zapewne będzie jeszcze mniejsza pon ..

2020.12.21 więcej