233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – uroczystości w Poznaniu

ilustracja

Po godzinie 11 na placu Wolności pojawiła się Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych, która zagrała koncert. Główne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12:00.

“Orkiestra odegra hymn państwowy. Po podniesieniu biało-czerwonej flagi odczytana zostanie preambuła do Konstytucji 3 Maja, żołnierze oddadzą salwę honorową, następnie przemówienie wygłosi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania”.

“Pododdziały wystawią: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych, 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, 31. Baza Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, policja, służba więzienna oraz straż pożarna.

W tym roku dołączy także oddział honorowy wystawiona przez Kompanię Reprezentacyjną Sił Powietrznych z Dęblina, która zazwyczaj bierze udział w obchodach w Warszawie.

Uroczystości na placu Wolności zakończył pokaz musztry paradnej oraz defilada pododdziałów”.

W uroczystościach uczestniczył mł.insp. Andrzej Szary, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego, insp. Tomasz Olczyk, Komendant Wojewódzki Policji oraz insp. Robert Kasprzak, Komendant Miejski Policji w Poznaniu.

Nie zabrakło kompanii honorowej wielkopolskiej policji, której towarzyszył sztandar.

Obecna była kompania honorowa naszej Policji ze sztandarem.

GODNIE I PODNIOŚLE!