Centralne obchody Święta Konstytucji 3 Maja

ilustracja

W Warszawie odbyły się Centralne Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja, w których uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W wydarzeniach odbywających się na Placu Zamkowym udział wziął Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, a NSZZ Policjantów reprezentował Przewodniczący Zarządu Głównego Rafał Jankowski.

Święto Narodowe 3 maja upamiętnia uchwalenie przez Sejm Wielki w 1791 roku Ustawy Rządowej, znanej jako Konstytucja 3 Maja. Był to pierwszy tego rodzaju dokument w nowożytnej Europie i drugi na świecie, po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku.

Konstytucja 3 maja stanowiła wizję i program reform państwa polskiego. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, zniosła liberum veto i ograniczyła przywileje szlacheckie. Ważnym rozwiązaniem było wprowadzenie trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Konstytucja 3 maja stała się dla Polaków symbolem nowoczesnego myślenia o państwie i odpowiedzialności za jego losy. Jest dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu.

Pierwsza polska Konstytucja została uchwalona 233 lata temu na Zamku Królewskim w Warszawie.