Ustawa o Policji

W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji. Można je znaleźć pod pozycją 355.
 

Ustawa o Policji.

(tekst pierwotny: Dz. U. 1990 r. Nr 30 poz. 179)
(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 101 poz. 1092)
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 7 poz. 58)