XX Jubileuszowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego

ilustracja

1 marca w sali konferencyjnej KWP w Lublinie odbyło się jubileuszowe XX Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego obecnej kadencji a pierwsze w tym roku. Na wstępie Przewodniczący Zarządu Artur Garbacz przywitał członków Zarządu, podziękował za pomoc i udział w organizacji Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczej. Ponadto podziękował za dotychczasową pracę na rzecz policjantów garnizonu lubelskiego i emerytów policyjnych mającą na celu kształtowanie właściwej atmosfery służby oraz realizację celów określonych w statucie NSZZ Policjantów.

Przed rozpoczęciem części roboczej minutą ciszy uczciliśmy pamięć tragicznie zmarłego w wypadku drogowym policjanta KMP w Zamościu kol. asp. szt. Arkadiusza Kołtuna, po czym nastąpiło uroczyste podziękowanie całego Zarządu dla mł. insp. Tomasza Kuligi – Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Rykach, który w 22 lutego 2019 r. po blisko 28 latach wzorowej służby odszedł na zaopatrzenie emerytalne. Przewodniczący pokrótce omówił przebieg służby w trakcie której Tomasz Kuliga realizował nałożone na niego zadania na różnych stanowiskach służbowych w dwóch Komendach Powiatowych – w Świdniku oraz Rykach. Każdego dnia służby dbał o godność policjantów i służby oraz o bezpieczeństwo obywateli. Mł. insp. Tomasz Kuliga z rąk Przewodniczącego ZW otrzymał w podziękowaniu szklane trefeo z adnotacją „w uznaniu zasług za przywracanie godności służby”

W dalszej części posiedzenia, przedstawione zostały problemy z jakimi spotykają się policjanci naszego garnizonu, omówione zostały plany organizacyjne tj. najbliższych posiedzeń ZW, wyjazdy na teren Ukrainy celem kontynuowania opieki nad grabami poległych w II RP policjantów. Zatwierdzony został preliminarz imprez sportowych i kulturalnych organizowanych przez ZW oraz Zarządy Terenowe pod patronatem Przewodniczego ZW o zasięgu wojewódzkim. Warto zaznaczyć, że zaplanowaliśmy w nim co najmniej 12 takich inicjatyw. Ponadto Zarząd przyjął kilka uchwał . Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący poinformował, że kolejne Posiedzenie ZW zaplanowane jest na 12 kwietnia 2019 r. i będzie połączone ze spotkaniem Wielkanocnym.