UROCZYSTE POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW WOJ. LUBELSKIEGO

ilustracja

31 lipca 2020 r. w Hotelu Victoria w Lublinie odbyło się uroczyste posiedzenie lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów. Posiedzenie zostało zorganizowane z zachowaniem wszelkich środków ochrony przed Covid-19.

Podczas spotkania gościliśmy: insp. Artura Bieleckiego – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, gen. str. Marcina Jureczka – szefa Sztabu Komendy Głównej SSOP w Polsce, Dariusza Brzezickiego – przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego wraz z wiceprzewodniczącym Wojciechem Bieńkiem, Jerzego Kaniewskiego – przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego wraz z wiceprzewodniczącym Andrzejem Ścibiszem, Jacka Bryłę – wiceprzewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego. Stronę duchową reprezentowali kapelan KWP ks. Bogdan Zagórski i ks. Sylwester Zwolak – kapelan KMP w Zamościu.

Gościliśmy również przewodniczącego poprzednich kadencji Juliana Sekułę oraz przewodniczącego LZW ZZPP Józefa Ćwiklińskiego i prezesa SEiRP Tadeusza Miciułę. Wśród gości zaproszeni byli: Andrzej Kuchciak – Dyrektor PGE Dystrybucja, Paulina Bartnik – PZU, Zdzisław Niedbała – pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin, Paweł Golan – Finanse Atelier, Magdalena Okrzejska LCU Lublin, Marek Kołodziejczyk – przewodniczący ZW Forum Związków Zawodowych oraz Waldemar Bałkowiec – ZZS Florian, Lech Skibicki – ZO NSZZ FSG w Chełmie, Krzysztof Palczewski – Przewodniczący ZOI ZZ Celnicy PL – tworzący Federacje Związków zawodowych Służb Mundurowych woj. lubelskiego. Wśród gości byli również: Aleksander Fiit – Przewodniczący ZG Ogólnopolskiego ZZ Pracowników Ochrony, lek. med. Jan Matysiak wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA, Janusz Geneja – właściciel drukarni AJG w Kraśniku.

Po przywitaniu gości kolejnym punktem były wręczenie medali związkowych oraz podziękowań.

  • Medale Krzyż Niepodległości Kl. I otrzymali: Józef Ćwikliński Przewodniczący ZZ PP oraz gen. str. Marcin Jureczek
  • Medale Krzyż Niepodległości Kl. II otrzymali policjanci: Marcin Kotowski, Mariusz Weremko, Mariusz sadło, Piotr Chudzik
  • Medale 100 lecia powstania Polskiej Policji otrzymali: Jacek Paduch, Marek Kulibab, Michał Karpiński, Przemysław Okoń.
  • Medale Za szczególne zasługi dla ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego otrzymali: Andrzej Kuchciak – dyr. PGE Dystrybucja, lek. med. Jan Matysiak, Paweł Golan Finanse Atelier oraz Janusz Geneja – właściciel drukarni AJG.

Kolejnym miłym akcentem było wręczenie podziękowań tj. dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie od Przewodniczącego ZW Świętokrzyskiego za dotychczasową współpracę w garnizonie świętokrzyskim oraz od Przewodniczącego ZW Lubelskiego za dotychczasową pracę na rzecz garnizonu przede wszystkim w dobie Covid-19. Kolejne podziękowanie od Przewodniczącego Artura Garbacza otrzymali przewodniczący VI i VII kadencji Krzysztof Żukowski i Paweł Joński.

W trakcie uroczystości Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego w imieniu Zarządu wspólnie z gen. str. Marcinem Jureczkiem podpisali porozumienie o dalszej współpracy na rzecz Lubelszczyzny. Po podpisaniu porozumienia gen. str. Marcin Jureczek uhonorował Przewodniczącego lubelskiego ZW, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz policjanta z KMP w Białej Podlaskiej asp. Tomasza Struka odznakami Za zasługi dla dobrego imienia i sławy sztabu.

Na koniec uroczystości głos zabrali goście, na ręce przewodniczącego podziękowanie dla całego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego złożyli min. Waldemar Bałkowiec – ZZ Florian, Krzysztof Palczewski – ZOI ZZ Celnicy PL, Paweł Golan , Zdzisław Niedbała – UM Lublin, oraz Przewodniczący ZW Mazowieckiego i Świętokrzyskiego Dariusz Brzezicki i Jerzy Kaniewski.

Wszystkie zdjęcia i filmy w naszej galerii

Wyk. A. Garbacz