POSIEDZENIE ZW NSZZ POLICJANTÓW WOJ. LUBELSKIEGO

ilustracja

5 czerwca 2019 r. w sali odpraw KWP w Lublinie odbyło się Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego. Posiedzenie rozpoczęliśmy od wykonania zbiorowego zdjęcia członków Zarządu, które będzie opublikowane w przygotowywanej publikacji z okazji 100 rocznicy powstania Polskiej Policji.

Kolejnym etapem było wręczenie przez Przewodniczącego ZW i jednocześnie wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Artura Garbacza członkom Zarządu oraz Przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej “Medali z okazji 100 lecia Powstania Polskiej Policji”.

Po ceremonii Przewodniczący podziękował wszystkim za przyjęcie zaszczytnych medali dodając, że jest dumny z przewodniczenia tak doskonale funkcjonującego Zarządu.

W dalszej części posiedzenia, członkowie Zarządu zatwierdzili Decyzje Prezydium, podjęli uchwały bardzo istotne z punktu widzenia NSZZ Policjantów oraz współpracy ze stroną służbową. Uporządkowaliśmy kilka spraw wymagających wspólnego działania, omówiliśmy bliższe i dalsze plany działalności naszego Zarządu, w tym podjęliśmy pierwsze kroki do organizacji przyszłorocznych obchodów z okazji 30 lecia powstania NSZZ Policjantów.

Po wysłuchaniu i zanotowaniu problemów z jakimi borykają się policjanci Garnizonu Lubelskiego oraz po omówieniu mniejszych i większych sukcesów Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Biuro ZW