POSIEDZENIE ZW NSZZ POLICJANTÓW WOJ. LUBELSKIEGO POŁĄCZONE ZE SPOTKANIEM WIELKANOCNYM

ilustracja

21 marca 2018 roku w Hotelu Victoria w Lublinie odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego połączone ze Spotkaniem Wielkanocnym. Po przywitaniu przez Przewodniczącego Zarządu członków Zarządu, otwarciu posiedzenia, sprawdzeniu kworum i przedstawienia programu, Zarząd przystąpił do pracy.

Po zatwierdzeniu decyzji Prezydium Zarządu, Przewodniczący przedstawił informacje z prac posiedzenia Prezydium ZG i posiedzenia ZG NSZZ Policjantów

Kolejnym punktem posiedzenia była prezentacja pana Pawła Golan właściciela i eksperta finansowego biura ,,Finance Atelier” w Lublinie – firmy kompleksowo zajmującej się doradztwem finansowym.
W części posiedzenia uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc. Podczas spotkania z Panem Komendantem poruszono szereg ważnych kwestii i spraw dla policjantów garnizonu lubelskiego.

Po przerwie odbyło się spotkanie wielkanocne z kadrą kierowniczą KWP w Lublinie w którym wzięli udział: insp. Robert Szewc Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, podinsp. Jerzy Czebreszuk – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, insp. Radek Bąchór Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów kol. Marek Osiejewski a także przedstawiciele służb mundurowych i instytucji na bieżąco współpracujący z ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego.

W trakcie trwania spotkania wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Marek Osiejewski w asyście przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego Artura Garbacza wyróżniającym się wręczyli:
– medal XXV lecia NSZZ Policjantów, który otrzymał kol. Jarosław Barszczewski przewodniczący ZT NSZZ Policjantów KPP w Puławach, złotą odznaką honorową oraz brązową odznaką honorową zostali uhonorowani odpowiednio kol. Artur Ślusarczyk – przewodniczący ZT NSZZ Policjantów KPP w Hrubieszowie i Grzegorz Bicz – przewodniczący ZT NSZZ Policjantów KPP w Łęcznej

medal za aktywne i osobiste zaangażowanie w działalność i wspieranie NSZZ Policjantów woj. lubelskiego a w szczególności wybitne zasługi na rzecz związku i środowiska policyjnego poprzez wykazywanie się inicjatywą, wspieranie związku w różnych formach, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów, aktywność na rzecz związku otrzymali: insp. Robert Szewc – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, Marek Osiejewski – wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów, Lesław Żyśko – wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego, Maciej Jezior – przewodniczący ZT NSZZ Policjantów OPP w Lublinie, Grzegorz Bicz – przewodniczący ZT NSZZ policjantów KPP w Łęcznej oraz Zbigniew Oleszczuk – przewodniczący ZT NSZZ Policjantów KPP w Krasnymstawie.