Posiedzenie ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego połączone z wizytą na grobach poległych policjantów II RP na Ukrainie

ilustracja

W dniach 20-21 września 2017 członkowie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa lubelskiego po raz dwudziesty pierwszy pojechała się na Ukrainę gdzie odbyło się posiedzenie Zarządu NSZZ Policjantów woj. lubelskiego połączone z wizytą na grobach poległych policjantów II RP na ziemi wołyńskiej.
Od 1996 roku za wiedzą władz policyjnych i związkowych odwiedzamy groby naszych poległych braci w miejscowościach Luboml, Piszcza, Kisielin, Włodzimierz Wołyński, Kamień Koszyrski i Kowel.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Paweł Dobrodziej, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp. Robert Szewc, kapelan lubelskich policjantów ks. Bogdan Zagórski , Kapelan Komendy Miejskiej Policji w Zamościu ks. Sylwester Zwolak.
Delegacja swoją wizytę rozpoczęła od miejscowości Luboml gdzie w Kościele Trójcy Przenajświętszej Mszę Świętą odprawił ks. kan. Jan Buras proboszcz wskazanej wyżej parafii w asyście kapelana lubelskiej Policji ks. Bogdan Zagórski i Kapelana Komendy Miejskiej Policji w Zamościu ks. Sylwestera Zwolaka
Po odprawionej mszy świętej i wysłuchaniu przedstawionej uczestnikom przez ks. Kan. Jana Burasa historii Kościoła Trójcy Przenajświętszej w Lubomlu, którego budowa rozpoczęła się w 1412 roku z inicjatywy Króla Polski Władysława Jagiełły, delegacja przejechała na cmentarze w Lubomlu oraz Kowlu gdzie pochowani są tragicznie zmarli policjanci II RP, którzy swojej życie oddali w obronie naszej ojczyzny.
Po uporządkowaniu nagrobków, złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy cała delegacja przystąpiła do wspólnej modlitwy i zadumy.
Kolejnym zadaniem delegacji było uczestnictwo w kolejnym siódmym posiedzeniu Zarządu VII kadencji. Podczas posiedzenia zarząd podjął szereg niezmiernie ważnych uchwał, wypracował zasady działania na kolejny czas.
Po zakończeniu części roboczej, na posiedzenie zaproszenie przyjęli Pan Komendant Wojewódzki i I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego, którzy w wolnych wnioskach odpowiadali na szereg pytań jakie są w danej chwili nurtują policjantów i pracowników Policji w garnizonie Lubelskim.
Na zakończenie posiedzenia zarządu zaproszeni zostali wieloletni przyjaciele naszego zarządu – obywatele Ukrainy Mikołaj Trots i Siergiej Bojarczuk , którzy na terenie Ukrainy służą nam wszelką pomocą i doradztwem.
Następnego dnia, w drodze do Polski, delegacja zatrzymała się w Lubomlu, gdzie korzystając z zaproszenia władz samorządowych tego miasta wspólnie złożyliśmy wiązankę i zapaliliśmy znicze przed pomnikiem obywateli Lubomla i obwodu Lubomelskiego, którzy swoje życie oddali w obronie swojej ojczyzny w wojnie w Donbasie we wschodniej Ukrainie.
Następnie odwiedziliśmy pomnik ofiar UPA na cmentarzu w Ostrówkach tuż przy granicy z Polską gdzie na zakończenie wyjazdu przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego podziękował wszystkim uczestnikom Zarządu i gościom za udział w jakże ważnym wyjeździe.

Więcej fotografii…