POSIEDZENIE ZW NSZZ POLICJANTÓW WOJ. LUBELSKIEGO

ilustracja

W dniach 20 – 21 lutego 2020 r. w Hotelu „Sulewski” w Hrubieszowie odbyło się zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Artura Garbacza wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego.

Poza głównym tematem tj. prace Zarządu zorganizowane było szkolenie dla Przewodniczących ZT oraz osób zajmujących się sprawami prawnymi w poszczególnych Zarządach Terenowych z zakresu „Funduszu Ochrony Prawnej”. Dwudniowe szkolenie przeprowadził wiceprzewodniczący ZW kol. Dariusz Michajłow oraz adw. Piotr Pietraszko.

Kolejnym punktem było spotkanie z Dyrektorem Regionalnym PZU p. Przemysławem Garbacikiem, który wspólnie ze specjalistką PZU p. Moniką Murat przedstawił najnowszą ofertę ubezpieczeniową.

W posiedzeniu ZW udział wziął zaproszony na spotkanie Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc. Na wstępie posiedzenie odwiedził Pan Mieczysław Zapała, miejscowy historyk, działacz społeczny dzięki któremu udało się w 2019 r. odnowić mogiły milicjantów, którzy zginęli w 1945 r. w zasadzce zorganizowanej przez nacjonalistów ukraińskich, a także mogiły policjantów, którzy zginęli z rąk żołnierzy bolszewickich wycofujących się w 1920 r. z polskich ziem. Po krótkim wykładzie historycznym pan M. Zapała wręczył Panu Komendantowi Wojewódzkiemu symboliczną rycinę przedstawiającą Hrubieszów.

Obaj Panowie otrzymali gromkie brawa za dotychczasową współpracę w której biuro ZW jest pośrednikiem. Ponadto Komendant przez ponad dwie godziny odpowiadał na pytania członków Zarządu a także wyjaśniał kwestie nurtujące policjantów. Ponadto na naszym spotkaniu obecny był Prezydent IPA Sekcja Polska kol. Piotr Wójcik – pozdrawiamy kolegów zrzeszonych w IPA. Po części roboczej, wszyscy uczestnicy zasiedli do wspólnego obiadu.