Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych odrzuciła w I czytaniu nakaz noszenia imienników w pododdziałach zwartych. Przed posiedzeniem jedynie NSZZ Policjantów wydał krytyczną opinię do projektu.

17 listopada 2020′ na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW), odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk sejmowy nr 707 – w załączniku) nakładający na każdego policjanta obowiązek noszenia w czasie służby na ..

2020.11.17 więcej