Komenda Główna Policji prowadzi prace nad rozwiązaniami pozwalającymi na identyfikację funkcjonariusza w pododdziale zwartym.

ilustracja

Komenda Główna Policji prowadzi prace nad rozwiązaniami pozwalającymi na identyfikację funkcjonariusza w pododdziale zwartym, tak by nie ujawniać jednak jego danych osobowych – pisze Marta Rachwalska na portalu Infosecurity24.pl w artykule zatytułowanym: “Koniec z “bezimiennymi policjantami”. KGP chce identyfikatorów w pododdziałach zwartych”.

Związkowcy nie uczestniczą w pracach, które prowadzi Komenda Główna Policji, a czekają na projekt, który dostaną do zaopiniowania. Rafał Jankowski podkreśla jednak, że jeśli nie zamierzają one do umieszczania na mundurach policjantów w pododdziale zwartym imienników, to NSZZ Policjantów jest “jak najbardziej za”. “Pozwoli to uniknąć zarzutów, że policjanci są bezimienni, że nie wiadomo kto przeprowadza interwencję. Chodzi o to, żeby każdy funkcjonariusz był w każdej chwili do zidentyfikowania, jeżeli ktoś ma wątpliwości czy interwencja została przeprowadzona zgodnie z prawem” – podkreślił w rozmowie z InfoSecurity24.pl.

Czytaj więcej…