13 czerwca 2019 r. sejmowa Komisja do Spraw Petycji skierowała do Prezesa Rady Ministrów dezyderat w sprawie zagwarantowania policjantom prawa do wniesienia sprzeciwu od rozmowy dyscyplinujące

13 czerwca 2019 r. sejmowa Komisja do Spraw Petycji skierowała do Prezesa Rady Ministrów dezyderat w sprawie zagwarantowania policjantom prawa do wniesienia sprzeciwu od rozmowy dyscyplinującej - pisze dr Andrzej Halicki w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej w artykule zatytułowanym: "Czy policj ..

2019.08.21 więcej

Komisja do Spraw Petycji uchwaliła dezyderat skierowany do Ministra SWiA w sprawie rozliczania ponadnormatywnego czasu służby policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego

Jesteśmy winni informację z zapowiedzianego wcześniej posiedzenia Komisji do Spraw Petycji /PET/, która na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 rozpatrzyła i uchwaliła: - dezyderat skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozliczania ponadnormatywnego czasu służby p ..

2019.07.08 więcej

Komisja ds. Petycji rozpatrzy 13 czerwca 2019′ petycję NSZZ Policjantów z 20 marca 2019′ oraz projekt dezyderatu w sprawie możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej.

Komisja ds. Petycji rozpatrzy na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019' (godz. 09:00) petycję NSZZ Policjantów w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie przyznania funkcjonariuszom Policji prawa do odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia podczas ..

2019.06.05 więcej