Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 23 maja 2021′

Rząd przedłuży wypłatę zasiłku opiekuńczego do 23 maja 2021 roku - podano w wykazie prac legislacyjnych KPRM. "W projekcie rozporządzenia proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 14 dni, od 10 do 23 maja 2021 r." - napisano. Obecnie z ..

2021.05.06 więcej

Opinia prawna KGP w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Na wniosek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Komenda Główna Policji przedstawiła Opinię Prawną w sprawie zasad udzielania funkcjonariuszom zwolnienia od służby w związku z pobieraniem zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020' - o szczególnych rozwiązaniach ..

2020.04.30 więcej