Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 20 września 2020′ już tylko na ogólnych zasadach

ilustracja

Jak wynika z informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, po 20 września 2020′ opiekun może skorzystać ze świadczenia w związku z koniecznością zajmowania się dzieckiem na ogólnych zasadach. To oznacza, że nie ma już zasiłków, z których można było korzystać w związku ze stanem epidemii.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony na początku pandemii jako świadczenie szczególne, które miało umożliwić rodzicom sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi w tym czasie. Wynosił on 80 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę jego wymiaru i przysługiwał m.in. opiekunom dzieci do ósmego roku życia w związku z zamknięciem placówek opieki z powodu koronawirusa. Był też wypłacany, jeżeli np. przedszkole zostało otwarte, ale nie mogło zapewnić opieki wszystkim dzieciom, oraz gdy rodzice nie zdecydowali się na posłanie do niego dziecka z powodu obaw o jego zdrowie. Co istotne, nie wliczał się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na zasadach ogólnych.

Tak było do 26 lipca. Potem z zasiłku z tytułu osobistej opieki nad dziećmi można było skorzystać na zasadach ogólnych, czyli tylko w sytuacjach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870). Natomiast od 1 września rząd zdecydował się przywrócić wstrzymany pod koniec lipca zasiłek, ale już na zmienionych zasadach. Zgodnie z intencją MRPiPS przysługiwał on w przypadku zamknięcia lub czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek zapewniających opiekę nad dziećmi w związku z COVID-19. Te zasady obowiązywały do 20 września. Do tej pory nie wydano jednak nowego rozporządzenia, które by ten okres przedłużało.