WSA: Zasada “domniemania niewinności” wobec policjanta nie działa

Jeśli prokuratura postawiła policjantowi zarzuty karne i skierowała sprawę do sądu, to zasada domniemania niewinności nie ma w tym przypadku znaczenia. Interes społeczny pozwala stosować karę dyscyplinarną w postaci zwolnienia funkcjonariusza ze służby - orzekł Wojewódzki Sąd Administ ..

2019.06.07 więcej

WSA: Bezczynność Ministra to rażące naruszenie prawa

Wyrok WSA z 27 października 2017 roku - I SAB/Wa 202/17 - Wyrok Data orzeczenia: 2017-10-27 Data wpływu: 2017-04-13 Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Sędziowie Ewa Kwiecińska /przewodniczący/ Janusz Walawski /sprawozdawca/ Piotr Boro ..

2017.12.31 więcej