RMF: Straż Marszałkowska droższa od policji, strażaków i ABW

Praca w Straży Marszałkowskiej jest znacznie bardziej niebezpieczna niż praca strażaków, policjantów czy nawet funkcjonariuszy ABW - uważa władza. Wynika to z publikowanych właśnie w Dzienniku Ustaw rozporządzeń, w których rząd określa przeciętne uposażenia funkcjonariuszy przy p ..

2018.05.25 więcej

Straż Marszałkowska uzyska nowe uprawnienia

Strażnikom Straży Marszałkowskiej przy wykonywaniu obowiązków przysługują uprawnienia funkcjonariuszy BOR oraz ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Nie posiadają oni jednak statusu funkcjonariusza i pozostają pracownikami Kancelarii Sejmu, do których mają zastosowa ..

2017.11.04 więcej