SP Katowice

Zarząd Szkolny NSZZ Policjantów Szkoły Policji w Katowicach

ul. gen. Jankego 276
40-684 Katowice

nszzp@spkatowice.policja.gov.pl

Zarząd:

  • Paweł Sitko – przewodniczący,
  • Arkadiusz Chechelski – wiceprzewodniczący,
  • Tomasz Głuchowski – wiceprzewodniczący,
  • Krzysztof Kasprzycki – wiceprzewodniczący,
  • Piotr Kuśka – wiceprzewodniczący.

Szkolna Komisja Rewizyjna:

  • Aleksandra Kukuła – przewodnicząca,
  • Adrian Grela – wiceprzewodniczący,
  • Daniel Krupa – wiceprzewodniczący.