Szable dla Straży Marszałkowskiej – komunikat Centrum Informacyjnego Sejmu

ilustracja

Uzbrojenie Straży Marszałkowskiej – komunikat Centrum Informacyjnego Sejmu

W związku z opublikowanym w poniedziałek (10.12) w jednym z dzienników artykułem, dotyczącym zakupu szabel dla Straży Marszałkowskiej, Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśnia, że pozyskana broń posłuży funkcjonariuszom przez wiele lat. Kancelaria Sejmu z pełną odpowiedzialnością stwierdza, że kwota wydatkowanych środków publicznych – 3 800 zł netto za każdą z kilkunastu szabel paradnych – jest w pełni adekwatna do bardzo wysokiej jakości zakupionego sprzętu, gwarantującego ponadto jego bezpieczną eksploatację.

Cytowane w artykule słowa jednego z posłów, który miał określić inwestycję w sprzęt dla Straży Marszałkowskiej mianem „cepeliady” i “Bizancjum” są sformułowaniami obraźliwymi i nieadekwatnymi do sytuacji. Straż Marszałkowska jest pełnoprawną formacją umundurowaną, realizującą wszechstronne zadania – od reprezentacyjnych po zabezpieczanie bezpieczeństwa kompleksu sejmowego. To wspólne dobro, które powinno być wyłączone spod bieżących sporów politycznych.

Nie jest też prawdą zarzut, że “strażnicy dostali broń mimo braku podstawy prawnej”. W rzeczywistości od 20 maja 2018 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy o Straży Marszałkowskiej, podstawę tę stanowi art. 51 ust. 3 tego aktu prawnego.

Centrum Informacyjne Sejmu