Gdańsk: spotkanie z rodzinami policjantów poległych na służbie

14 grudnia odbyło się spotkanie z rodzinami pomorskich policjantów poległych na służbie, podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. W uroczystości wzięli udział: nadinsp. Jarosław Rzymkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, kom. Józef Partyka ..

2018.12.19 więcej