Gdańsk: spotkanie z rodzinami policjantów poległych na służbie

ilustracja

14 grudnia odbyło się spotkanie z rodzinami pomorskich policjantów poległych na służbie, podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

W uroczystości wzięli udział: nadinsp. Jarosław Rzymkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, kom. Józef Partyka Przewodniczący NSZZ Policjantów woj.pomorskiego, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Robert Sudenis, kapelan wojewódzki Policji ks. Bogusław Głodowski oraz wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów woj.pomorskiego asp. szt. Piotr Strojny.

Zebrani podzielili się opłatkiem, złożyli sobie noworoczne życzenia oraz mieli okazję do wspólnych rozmów.

NSZZ Policjantów woj. pomorskiego ufundował paczki z niespodziankami.