WIELKANOCNE SPOTKANIE Z RODZINAMI POLEGŁYCH POLICJANTÓW

ilustracja

Zbliżające się Święta Wielkanocne były okazją do uroczystego spotkania kierownictwa garnizonu świętokrzyskiego z wdowami i sierotami po poległych policjantach w służbie. Tradycyjnie odbyło się ono w niezwykłej i serdecznej atmosferze.

W uroczystym spotkaniu udział wzięły zaproszone wdowy i dzieci po poległych świętokrzyskich policjantach, a także Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Paweł Dzierżak wraz z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Arturem Bednarkiem. W uroczystości wziął udział również przewodniczący ZW NSZZ Policjantów nadkom. Jerzy Kaniewski, a także Pani Aneta Odziemczewska przedstawiciel Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Wielkanocnego błogosławieństwa udzielił wszystkim zgromadzonym ks. podporucznik Dariusz Jarliński. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i świątecznej atmosferze, w której nie brakowało życzeń oraz symbolicznego wielkanocnego poczęstunku. Gościem honorowym dzisiejszego spotkania był wszystkim bardzo dobrze znany piosenkarz Andrzej Piaseczny.

Organizację spotkania wspomógł Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów oraz Zarząd Terenowy Emerytów i Rencistów NSZZ Policyjnych.

Przypominamy.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach działa od 1997 roku, jej celem jest pomoc materialna wdowom oraz dzieciom policjantów poległych na służbie. Organizacja przede wszystkim zbiera środki finansowe na kontynuowanie nauki przez dzieci zmarłych funkcjonariuszy.

Istnieje możliwość przekazania na rzecz FUNDACJI POMOCY WDOWOM I SIEROTOM PO POLEGŁYCH POLICJANTACH 1% należnego podatku dochodowego za 2018 r.

Źródło: KWP w Kielcach