Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

20 maja 2021 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Po przedstawieniu i jednogłośnym przyjęciu porządku obrad, Przewodniczący Rafał Jankowski przedstawił aktualną sytuację związku, toczące się negocjacje i podjęte inicjatywy. Mi ..

2021.05.21 więcej

Obradował Zarząd Główny NSZZ Policjantów

22 lutego 2021' w godzinach wieczornych obradował w trybie on-line Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Wśród najważniejszych tematów znalazły się takie kwestie, jak nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym w zakresie art. 15a, Program Rozwoju, program szczepień policjantów, środki na ..

2021.02.23 więcej

Posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Jak informowaliśmy wcześniej, dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym została przedstawiona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego na temat działań Policji podejmowanych w związku z organizowanymi na tereni ..

2020.12.09 więcej

Posiedzenie Kapituły “Kryształowej Gwiazdy” – komunikat.

2 grudnia 2020 roku obyło się posiedzenie Kapituły "Kryształowej Gwiazdy", która dokonała oceny 153 wniosków skierowanych do Kapituły przez Przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów oraz kierowników jednostek Policji województwa wielkopolskiego. Ostateczną decyzję w sp ..

2020.12.02 więcej