Sejm RP – Informacja MSWiA na temat działań podejmowanych przez Policję wobec osób protestujących.

ilustracja

Dzisiaj rozpoczyna się 26. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W porządku dziennym dzisiejszego posiedzenia znajdują się dwa punkty dotyczące działań Policji. Pierwszy punkt dotyczy działań wobec osób protestujących przeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w październiku ubiegłego roku. Drugi punkt dotyczy zabezpieczenia Marszu Niepodległości, który odbył się 11 listopada 2020 r.

O tym, czy te punkty znajdą się w porządku posiedzenie rozstrzygną posłowie w głosowaniu. Jednak już sama dyskusja może być dla środowiska policjantów interesująca.

Porządek dzienny
26. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 24 i 25 lutego 2021 r.
(środa-czwartek)

Początek obrad w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 10.00

  • Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań podejmowanych przez Policję wobec osób protestujących, które wyrażają swój sprzeciw w stosunku do działań rządu oraz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydanego dnia 22 października 2020 r. w sprawie o sygn. akt K 1/20, w szczególności wskazania stosowanych przez Policję środków przymusu bezpośredniego oraz liczby osób, wobec których wspomniane środki zastosowano.
  • Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego na temat stanu bezpieczeństwa państwa oraz działań Policji podejmowanych w ciągu ostatnich czterech tygodni, w szczególności w czasie wydarzenia Marsz Niepodległości, które odbyło się dnia 11 listopada 2020 r. na ulicach Warszawy