Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie przypadków mobbingu i molestowania w Policji.

ilustracja

29 czerwca 2021′ o godz. 15:30 rozpoczęło się posiedzenie sejmowej Komisji  Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/, na którym została przedstawiona “Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Kamińskiego oraz Komendanta Głównego Policji pana gen. insp. Jarosława Szymczyka w sprawie ujawnionych w niektórych mediach przypadków mobbingu oraz molestowania seksualnego w Policji od roku 2015.

Jacek Bryła

W posiedzeniu Komisji wziął udział w imieniu ministra Dyrektor Mariusz Cichomski, w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich Tomasz Oklejak i oraz nadinsp Paweł Dobrodziej – Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Stronę społeczną reprezentowali między innymi Katarzyna Kozłowska, prezeska fundacji #SayStop, wiceprezeska fundacji Joanna Jałocha,  Jacek Bryła – wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego

Posiedzenie rozpoczęło się od wystąpienia wnioskodawczyni poseł Joanny Rosy, następnie wyjaśnień udzielił Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, który przedstawił informację o procedurach antymobbingowych w Policji.
Formacja Policji liczy ponad 120 tys. osób – zaznaczył nadinsp. Dobrodziej. Analiza spraw od roku 2014 do roku 2020 wykazała 175 zgłoszeń, które dotyczyły 218 osób. To statystycznie 29 spraw rocznie. W tak wielkiej organizacji musi dochodzić do napięć. Ze 175 spraw zgłoszonych – 154 nie zostało potwierdzonych. Zgłaszanie sytuacji mobbingowych może się odbywać poza hierarchicznym obiegiem informacji, co stanowi wyjątek w Policji – podkreślił generał. Prowadzimy stały monitoring spraw, zarejestrowaliśmy w tym roku 19 zgłoszeń, 9 nie zostało potwierdzonych, 10 w toku wyjaśniania – poinformował Zastępca KGP. W 2020′ roku miała miejsce kontrola MSWiA, w efekcie której nastąpiło ujednolicenie procedur w garnizonach oraz rozszerzenie uprawnień Pełnomocnika do spraw Ochrony Praw Człowieka. Są to rozwiązania adekwatne do istniejących warunków – uważa generał. Staramy się temu zjawisku maksymalnie przeciwdziałać – dodał.

Zdaniem  Katarzyny Kozłowskiej Policja bagatelizuje problem mobbingu w swojej formacji – Ludzie często milczą na ten temat, bo się boją. Problem potwierdził również Tomasz Oklejak, który z ramienia Rzecznika Praw Obywatelskich zajmuje się formacjami mundurowymi. – W 2018 r. rzecznik wydał zestaw rekomendacji dotyczących mobbingu w formacjach mundurowych i na tym się skończyło. Żadna z rekomendacji nie została wykonana w służbach mundurowych – powiedział.

Jacek Bryła, wiceprzewodniczący zarządu wojewódzkiego NSZZ policjantów woj. śląskiego sam też doświadczył mobbingu w służbie. – Mobber prowadził w stosunku do mnie całą gamę działań, o których tu mówimy. Były kontrole z Komendy Wojewódzkiej Policji, napisał nawet w moim imieniu podanie o przeniesienie. Nagle dowiedziałem się, że to ja jestem konfliktowy. W końcu zdrowy rozsądek przełożonego zwyciężył, zdjął mobbera ze stanowiska – mówił i pytał, dlaczego w policji do takich sytuacji dochodzi. On również apelował o zmiany w przepisach.

Omówienie posiedzenia znajduje się także na portalu Onet.pl

Retransmisja posiedzenia – tutaj