Kadrowa sól w oku policji.

Czy liczba wakatów w 2021 roku w Policji spadnie poniżej 3 tysięcy? - pytają policyjni związkowcy, przy okazji publikacji danych wakatowych formacji zgodnie ze stanem na 1 maja br. Na razie nic takiego obrotu sprawy nie zapowiada, a kadrowe braki - choć ustabilizowały się w stosunku do trudn ..

2021.05.20 więcej

Sytuacja kadrowa Policji na dzień 1 grudnia 2020 roku

W załączniku zamieszczamy tabelę obrazującą stan zapełnienia etatów w rozbiciu na poszczególne jednostki. Poniżej komentarz Biura ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego. (...) W porównaniu z listopadem 2020 roku liczba wakatów się zmniejszyła i zapewne będzie jeszcze mniejsza pon ..

2020.12.21 więcej

Stan kadrowy Policji na koniec 2018 roku.

9 stycznia 2019 r. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego skierował do Komendy Głównej Policji wniosek o udostępnienie informacji publicznej o stanie kadrowym Policji na dzień 31 grudnia 2018 roku. ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego wnosił o dane dotyczące m.in. ..

2019.02.03 więcej

NARADA KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nadzorujący Policję Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, jego zastępcy nadzorujący poszczególne piony a także przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arka ..

2019.01.15 więcej