Komenda Główna Policji: sytuacja kadrowa na dzień 1 października 2018′

ilustracja

Komenda Główna Policji w trybie dostępu do informacji publicznej udzieliła informacji na temat stanu kadrowego na dzień 1 października 2018 roku.

Odpowiedź KGP w załączniku