Sytuacja kadrowa Policji na dzień 1 grudnia 2020 roku

ilustracja

W załączniku zamieszczamy tabelę obrazującą stan zapełnienia etatów w rozbiciu na poszczególne jednostki. Poniżej komentarz Biura ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego.

(…) W porównaniu z listopadem 2020 roku liczba wakatów się zmniejszyła i zapewne będzie jeszcze mniejsza ponieważ w grudniu br. zostaną przyjęte do służby kolejne osoby.

Na dzień 1 listopada br. liczba wakatów w województwie wielkopolskim wynosiła 591, a obecnie jest to 528. Nie jest to znacząca zmiana ale, tendencja jest właściwa. Do końca roku planuje się przyjąć jeszcze prawie 90 osób, co będzie już istotne dla poprawy sytuacji kadrowej wielu jednostek Policji, w tym szczególnie KMP w Poznaniu.

Niezmiernie ważny będzie początek roku, to jest okres w którym odchodzi ze służby najwięcej funkcjonariuszy. Zobaczymy, czy wprowadzone od października tzw. świadczenie motywacyjne dla osób, które osiągnęły staż 25 lat zmniejszy liczbę odejść policjantów ze służby.

Tabela w załączniku.

Biuro ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego

 

Sytuacja kadrowa na dzień 1 listopada 2020′