Sytuacja kadrowa w służbach MSWiA. Stan na 1 grudnia 2018′

ilustracja

W załączonych poniżej tabelach prezentujemy aktualną sytuację kadrową w służbach mundurowych podległych MSWiA. Wykazane w tabeli stany osobowe datowane są na dzień 1 grudnia 2018 r.

 

Z analizy pierwszej tabeli wynika, że w policji problem z wakatami istnieje od wielu lat, w 2010 roku brakowało 4 893 tys policjantów podczas gdy na dzień 1 grudnia 2018′ brakuje ich 5 426 tys., co stanowi 5,25% (wakatów) w stosunku do stanu etatowego.

Przy czym trzeba podkreślić, że w 2017 r. zwiększono stan etatowy w Policji o 1000 miejsc.

(Tabela także w załączniku)

 

 

 

 

Największe braki pod względem liczby etatów obecnie występują w Straży Granicznej, gdzie jest aż 1221 wakatów na stan etatowy 16 048 tys., co stanowi 7,61% (wakatów)

 

 

 

 

Z kolei w ujęciu procentowym najwięcej wakatów ma Służba Ochrony Państwa, w której ten wskaźnik wynosi aż 17,81%. W SOP są 423 wakaty na 2 375 osób wg. stanu etatowego.

 

 

 

 

Najmniejsze braki kadrowe występują w Państwowej Straży Pożarnej. 921 wakatów, w ujęciu procentowym stanowi: 2,97%, stanu etatowego, który wynosi: 30 993.

 

 

 

 

Komentarz Biura Prasowego ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego

Jak widać z powyższych zestawień sytuacja kadrowa w służbach mundurowych jest bardzo poważna i należy mieć tylko nadzieję, że po wzroście uposażeń w 2019 i 2020 roku nastąpi oczekiwana przez służących obecnie funkcjonariuszy zmiana; tj. znaczny wzrost chętnych do służby w naszej formacji. Aby tak się stało o muszą również nastąpić inne zmiany np. zmniejszenie biurokracji, ograniczenie statystyki, poprawa relacji interpersonalnych, nowy tabor, dostęp do mieszkań służbowych, dodatki progresywne i gratyfikacja finansowa za służbę w dni wolne, niedziele i święta.

Opracowanie (jp)