Stan kadrowy Policji na koniec 2018 roku.

ilustracja

9 stycznia 2019 r. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego skierował do Komendy Głównej Policji wniosek o udostępnienie informacji publicznej o stanie kadrowym Policji na dzień 31 grudnia 2018 roku.

ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego wnosił o dane dotyczące m.in. ilości osób przyjętych w poszczególnych województwach i szkołach Policji, ilości wakatów w województwach, liczby odejść ze służby i ze szkół Policji oraz o ilości osób, które zrezygnowały z udziału w kursach podstawowych w szkołach Policji.

ZW NSZZ Policjantów woj. wlkp. wnosił także o przedstawienie Planu Przyjęć do Służby w Policji na rok 2019′ z rozbiciem na województwa.

W załącznikach publikujemy odpowiedź Komendy Głównej Policji, jaką ZW otrzymał 25 stycznia 2019 r.