Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie umundurowania policjantów.

Projekt rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów. Nowelizacja rozporządzenia MSWiA z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów jest spowodowana przede wszystkim potrzebą zmiany dotychczasoweg ..

2017.06.12 więcej

Definicja doprowadzenia – opinia prawna

"W ostatnim okresie czasu gwałtownie wzrosła liczba wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów. Ten statystyczny wzrost ma związek z definicją doprowadzenia wprowadzoną przez Komendę Główną Policji, według której legitymowanie osoby jest formą doprowadzenia, a tym samym ucieczka o ..

2017.06.05 więcej

Zarobki w służbach mundurowych

Służbom mundurowym przysługują pewne przywileje, które są związane zwłaszcza z wiekiem emerytalnym. Jednak w praktyce różnie bywa z tymi przywilejami. Praca w policji to daje pewne uprawnienia, które nie są dostępne dla przedstawicieli innych zawodó ..

2017.06.02 więcej

Od 1 czerwca ostrzejsze kary dla kierowców

Zaostrzenie kar za przestępstwa w ruchu drogowym pozwoli chronić życie i zdrowie obywateli na drogach - ocenia wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. W czwartek wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu karnego, zaostrzająca kary dla piratów drogowych. Wiceszef resortu spra ..

2017.05.31 więcej

Nie każde zwolnienie pozbawi funkcjonariusza zasiłku

Organ podejmując decyzję o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby z uwagi na zawieszenie go w czynnościach służbowych przez okres ponad 12 miesięcy ze względu na prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne, nie bada jego winy. Opiera się wyłącznie na informacji o wszczęciu przeciwko ni ..

2017.05.30 więcej