Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

W Biuletynie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się "Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki sł ..

2020.05.20 więcej

Sejm uchwalił “Tarczę 3.0”. Ustawa sankcjonuje prawo do 100% uposażenia za okres nieobecności w służbie spowodowany kwarantanną i znosi limit nadgodzin. Kolej na Senat RP

Sejm uchwalił 30 kwietnia 2020' pakiet ustaw zwany„Tarczą Antykryzysową 3.0. Ustawa sankcjonuje między innymi prawo do 100% uposażenia za okres nieobecności w służbie spowodowany kwarantanną lub izolacją i zniesienie limitu nadgodzin w Policji. Teraz ustawa trafiła do Senatu RP Przyj ..

2020.04.30 więcej

Opinia prawna KGP w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Na wniosek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Komenda Główna Policji przedstawiła Opinię Prawną w sprawie zasad udzielania funkcjonariuszom zwolnienia od służby w związku z pobieraniem zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020' - o szczególnych rozwiązaniach ..

2020.04.30 więcej