Istotna informacja PZU

"PZU SA przy określaniu przebiegu ubezpieczenia osób fizycznych nie uwzględnia ich szkodowości na pojazdach służbowych. Oznacza to, że przy określaniu szkodowości Klienta (osoby fizycznej) brane są pod uwagę tylko szkody na pojazdach, których dana osoba jest właścicielem." Pismo PZU ..

2021.06.09 więcej

Sejm. Odpowiedź MSWiA na Dezyderat nr 56 Komisji ds. Petycji

Jak informowaliśmy, 8 czerwca 2021' odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji, na którym została przedstawiona odpowiedź MSWiA na Dezyderat nr 56 dotyczący Petycji Nr (BKSP-145-IX-57/20) w sprawie zmiany art. 42 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji z 13 stycznia 202 ..

2021.06.08 więcej

MSWiA – Zmiany w przepisach o ruchu drogowym

Zrównanie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych oraz zakaz korzystania z telefonów k ..

2021.06.01 więcej