NADGODZINY W SŁUŻBIE. JEST PROBLEM, CZY GO NIE MA?

Od lipca 2019 roku na podstawie art.33 ustawy o Policji każdy policjant ma prawo do odbioru wypracowanych nadgodzin w formie dnia/dni wolnych lub rekompensaty pieniężnej w wysokości 1/172 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego policjanto ..

2021.08.21 więcej

Kolejny sukces Zespołu ds. Hejtu

Zarzut „znieważenia funkcjonariusza podczas wykonywania czynności służbowych” usłyszało trzech mężczyzn, którzy zamieścili wulgarne i znieważające policjantkę komentarze pod filmem umieszczonym na portalu społecznościowym. Na filmie utrwalono interwencję przeprowadzoną przez gi ..

2021.07.23 więcej