Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą wydłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych

ilustracja

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy antycovidowej, która przewiduje, że kadencje organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy będą mogły być przedłużone w związku z epidemią COVID-19.

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ma na celu przedłużenie kadencji organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy, jeżeli kadencja ta upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu i jeśli w związku z obowiązywaniem tego stanu nie mają oni możliwości przeprowadzenia wyborów. Kadencja powyższych organów zostanie przedłużona do czasu wyboru organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W uzasadnieniu podkreślono, że wygaśnięcie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy bez możliwości przeprowadzenia wyborów członków na nową kadencję spowoduje ich paraliż.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Informacja w sprawie ustawy covid w załączniku