ASW – Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji płacowej pracowników cywilnych policji

ilustracja

8 września 2021′ (środa) o  godzinie 09:00 odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW). Jednym z punktów omawianych na posiedzeniu będzie “Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji płacowej pracowników cywilnych policji”

Nadal w wielu urzędach wynagrodzenia są niskie – czytamy na portalu prawo.pl. W 901 podmiotach wynagrodzenie jest niższe niż w gospodarce narodowej. Jest to niemal połowa urzędów w służbie cywilnej – 49 proc. Problem ten dotyczy przede wszystkim powiatowej administracji zespolonej oraz pozostałej administracji niezespolonej.

Największą grupę stanowią komendy powiatowe policji – 338 jednostek, komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 253 jednostki, powiatowe inspektoraty nadzoru budowalnego – 175 jednostek oraz wojskowe komendy uzupełnień – 70 jednostek.

Czytaj więcej…

 

.