Policjant przejdzie na emeryturę bez względu na wiek.

1 lipca 2019' mają się zmienić zasady przechodzenia funkcjonariuszy na emerytury. Osoby, które rozpoczęły służbę 1 stycznia 2013 r., nie będą już musiały czekać na zakończenie aktywności zawodowej do ukończenia 55. roku życia. Wystarczy, że będą miały 25 lat służby

2019.06.04 więcej

Niezwykły dzień na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu

1 czerwca br. na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Piękna pogoda i liczne atrakcje przyciągnęły na rodzinny piknik wielu pracowników i funkcjonariuszy Wielkopolskiej Policji z dziećmi. Organizatorzy zadbali, by w ten wyjątkowy czas dziec ..

2019.06.03 więcej

Ćwiczenia „Kraj”: kierownictwo jak na wojnie

Z udziałem prezydenta, Rady Ministrów i dowódców Sił Zbrojnych odbyła się najważniejsza gra obronna „Kierownictwo”. O organizacji ćwiczeń pod kryptonimem „Kraj", którego elementem jest zakończone właśnie ćwiczenie „Kierownictwo" mówiło się już od jesieni poprzedniego roku. ..

2019.06.03 więcej

Impreza z okazji Dnia Dziecka w Końskich

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka działacze Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Końskich, wspólnie z działaczami Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Skarżysku Kamiennej. przy wsparciu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. świętokrzyskiego zorganizowali imprezę dla dzie ..

2019.06.01 więcej

Jego Ekscelencja – Kierowca…

Wydział Nadzoru i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego KGP - skierował do wszystkich jednostek pismo w sprawie nieprawidłowego, zdaniem specjalistów Wydziału, zwracania się policjantów ruchu drogowego do kontrolowanych kierowców. Za szczególnie niestosowne, Wydział uznał zwroty typu: "Pa ..

2019.05.31 więcej

Relacja z obrad Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie

23 maja 2019 r. w Olsztynie odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego. Część poruszanych kwestii, jak m.in. przeszeregowania czy też powołanie wspólnego zespołu w sprawie przyspieszenia nabycia pełnej wysługi emerytalnej o 0,5% za każdy rok, omówiono z udzia ..

2019.05.30 więcej

Pogrzeb Jana Guza w Białej Podlaskiej

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz został dziś pochowany w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). - To był twardy zawodnik walczący zawsze o interesy pracownicze - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Prezydent And ..

2019.05.29 więcej