ŚWIĘTO POLICJI W GÓRZE

26 lipca 2019 roku w Domu Kultury w Górze odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Obchodów Święta Policji. Górowscy policjanci uroczyście obchodzili 100 rocznicę powołania Policji Polskiej. Uroczysty apel był okazją do nagrodzenia wyróżniających się policjantów oraz policjantek. < ..

2019.07.30 więcej

Uroczysty Zarząd NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

27 lipca 2019 r. stał się bardzo ważnym dniem w historii NSZZ Policjantów województwa małopolskiego. Kilkudniowe przygotowania do uroczystości w ramach obchodów Święta Policji oraz 100 rocznicy powołania Polskiej Policji rozpoczęły się wspólnym wyjazdem do Kopalni Soli w Wieliczce a n ..

2019.07.30 więcej

„Ustawa nie wywołuje zastrzeżeń legislacyjnych”

30 lipca 2019' podczas 83. posiedzenia Senatu RP, odbędzie się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji poświęcone między innymi rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk senacki nr 1241, druki se ..

2019.07.29 więcej