Superustawa w porządku dziennym 15. posiedzenia Sejmu RP

ilustracja

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druki nr 432 ), znajdzie się w Porządku dziennym 15. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędzie się w dniach 22, 23 i 24 lipca 2020 r. (środa-piątek)

Początek obrad w dniu 22 lipca 2020 r. o godz. 10.00

Z ostatniej chwili: II czytanie projektu ustawy odbędzie się na posiedzeniu Sejmu w środę 22 lipca 2020′

Przypominamy jednocześnie, że dzisiaj (20 lipca) o godzinie 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym zostanie przedstawione Sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druki nr 432 ).

Sprawozdanie przedstawi przewodniczący Podkomisji poseł Zdzisław Sipiera. Przyjęte przez Komisję sprawozdanie znajdzie się w porządku obrad 15. posiedzenia Sejmu RP