Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego odpowiada na Apel Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

ilustracja

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego w odpowiedzi na Apel Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przedstawił następujące stanowisko:

S T A N O W I S K O

z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie Apelu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z dnia 11 sierpnia br.

Działając w imieniu i upoważnienia ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego, pragnę wyrazić swoje zaniepokojenie odnośnie Apelu skierowanego do czynnych policjantów, którzy dzisiaj z narażeniem życia i zdrowia przy dużych brakach kadrowych niosą pomoc osobom potrzebującym, gwarantując stabilność Państwa.

Przez ostanie 30 lat to jedynie przedstawiciele NSZZ Policjantów potrafili publicznie prezentować krytyczne stanowiska wobec strony rządowej i służbowej, co wiązało się dla nich z wieloma „konsekwencjami” w służbie i pracy społecznej. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że Związek zawsze robił i wszystko nadal czyni, aby nasza formacja była apolityczna. Kilka miesięcy temu Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów skierował do Sejmu RP petycję, której celem jest jej wzmocnienie poprzez wprowadzenie uregulowań prawnych w zakresie kadencyjności Komendanta Głównego Policji oraz planowania budżetu Policji na wzór MON. Nikt NSZZ Policjantów nie może postawić zarzutu, że służyliśmy lub służymy władzy.

Z racji naszej Rocznicy pragnę zwrócić uwagę, że to nie kto inny jak działacze i szeregowi Członkowie NSZZ Policjantów wzięli na siebie ciężar demokratyzacji naszej formacji. Wtedy nie było wielu odważnych, aby to zrobić, jak to Wy dzisiaj czynicie będąc na emeryturze.

Jako funkcjonariusz, który ma staż służby znacznie przekraczający staż autorów Apelu oraz osoba funkcjonująca w poprzednim systemie jak również obecnie mam pełne prawo stwierdzić, że połajanki kierowane do policjantów są co najmniej niestosowne.

Dzisiaj nasza Formacja jest permanentnie kontrolowana, co nas nie dziwi i jest czymś normalnym w świecie gdzie dostęp do informacji za pośrednictwem mediów społecznościowych jest praktycznie nieograniczony. W instytucji liczącej prawie 100 tysięcy policjantek i policjantów nie sposób uniknąć błędów oraz nieprawidłowości, jednak są one eliminowane, a nasze działania są coraz bardziej profesjonalne.

Jeżeli mowa o wizerunku Policji to pragnę zauważyć, że badania pokazują, że dzisiaj ufa nam 74% Polaków, a ponad 95% naszych Rodaków czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. Jest to zasługa Nas Wszystkich, co ja doceniam i o tym nie zapominam.

W momencie, gdy w Sejmie RP trwały prace nad tzw. ustawą represyjną to nie kto inny jak przedstawiciele NSZZ Policjantów stanęli w obronie emerytowanych już funkcjonariuszy ponieważ uważaliśmy, że nikt nie ma prawa stosowania odpowiedzialności zbiorowej oraz łamania innych zasad konstytucyjnych. Zanim coś zarzucicie innym lub będziecie kogoś pouczać proszę przypomnieć sobie z jaką „determinacją” w przestrzeni publicznej FSSM RP walczyła o prawa emerytowanych funkcjonariuszy i co osiągnęła.

Funkcjonariusze Policji to przedstawiciele naszego społeczeństwa, którzy mają rodziny, problemy i marzenia i mogę śmiało powiedzieć, że jako nieliczni są narażeni codziennie na różne wobec nich zachowania niezgodne z prawem. Policjanci się nie skarżą, tylko pokazują w jakiej atmosferze związanej z radykalizującym się coraz bardziej sporem polityczno – społecznym muszą realizować zadania służbowe. „Otoczenie” to jest niesprzyjające i zapewne nie tworzą go funkcjonariusze polskiej Policji. W takiej sytuacji oczekujemy raczej z Waszej strony innego zachowania, ale jak widać nie możemy na to liczyć oprócz mentorskich pouczeń.

podinsp. Andrzej Szary

Szanuję osiągnięcia Koleżanek i Kolegów Emerytów, jednak proszę zweryfikować swoje nastawienie do czynnych funkcjonariuszy, którzy sceptycznie odnoszą się do Państwa Apeli.

/-/ podinsp. Andrzej Szary

Poznań, 14 sierpnia 2020 roku

ZAŁĄCZNIKI