Wielkopolskie Święto Policji z akcentem NSZZ Policjantów

ilustracja

W piątkowe południe na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu odbyły się wojewódzkie obchody 102. rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystym apelu uczestniczyli wielkopolscy policjanci oraz zaproszeni Goście, w tym m. in. mł. insp. Andrzej Szary, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego wraz z Wiceprzewodniczącymi ZW: asp. szt. Błażejem Dulatem, st. asp. Przemysławem Postaremczakiem i asp. Mateuszem Przybyłowskim, Członkiem Prezydium ZW.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia, 30 lipca br. wielkopolscy policjanci obchodzili uroczystość 102-lecia powstania formacji.

Wojewódzkie obchody Święta Policji rozpoczęły się przed godz. 10.00 pod Pomnikiem Ku Czci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka wraz z zastępcami, oraz mł. insp. Andrzej Szary, Przewodniczącym ZW NSZZ Policjantów ze st. asp. Przemysławem Postaremczakiem i asp. Mateuszem Przybyłowskim składając symboliczne kwiaty pod pomnikiem, upamiętnili tragiczne losy funkcjonariuszy. Następnie w kościele garnizonowym wielkopolskiej Policji na ul. Swoboda w Poznaniu kapelan KWP w Poznaniu ksiądz prałat Stefan Komorowski koncelebrował mszę świętą, podczas której modlił się w intencji wszystkich policjantów. Za wsparcie duchowe wielkopolskich policjantów prałatowi Komorowskiemu podziękował nadinsp. Piotr Mąka i zgromadzeni goście, w tym mł. insp. Andrzej Szary, Przewodniczący ZW NSZZ P. Mszę uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą podinsp. Adama Witiwa.

Po mszy obchody przeniosły się na teren Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. W tym ważnym dniu wielkopolskim policjantom i pracownikom Policji towarzyszyli zaproszeni goście, wśród których obecni byli: Wojewoda Wielkopolski pan Michał Zieliński, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego pan Wojciech Jankowiak, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania pan Bartosz Guss oraz Wicestarosta Powiatu Poznańskiego pan Tomasz Łubiński. Związki zawodowe policjantów i pracowników Policji w Wielkopolsce reprezentowali mł. insp. Andrzej Szary oraz Pani Lucyna Jaworska-Wojtas.

Na początku uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka odebrał ślubowanie od 120 nowoprzyjętych policjantów. Następnie grupie policjantów i policjantek zostały wręczone odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe, a także awanse na wyższe stopnie służbowe. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczony został Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski. Z kolei Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadkom. Mariusz Wiśniewski odebrał awans na stopień podinspektora Policji.

Szef wielkopolskich policjantów nadinsp. Piotr Mąka w swoim przemówieniu do zgromadzonych przyznał, że jest dumny z policjantów, policjantek i pracowników Policji z którymi pracuje. – To Wasza zasługa, że mieszkańcy Wielkopolski czują się bezpiecznie – podsumował. Pozostali przemawiający podkreślali, że to ważny dzień dla policjantów, którzy każdego dnia pełnią służbę na rzecz bezpieczeństwa. Goście podziękowali funkcjonariuszom za trud oraz poświęcenie w codziennej ich pracy.

W dniu obchodów swojego święta policjanci pamiętają również o osobach, które swoją pracą i postawą wspierają ich działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Wielkopolski, wręczając im Medale za Zasługi dla Policji.

Zwieńczeniem uroczystego apelu była widowiskowa defilada pododdziałów uczestniczących w uroczystości, której rytm wygrywała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Po zakończeniu uroczystości zgromadzeni goście mogli podziwiać pokaz musztry paradnej Kompanii Honorowej KWP w Poznaniu.

Dominika Pupkowska-Bral

********

W okolicznościowym wystąpieniu Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów przypomniał zasługi Związku w okresie przekształcania Milicji w Policję oraz podziękował działaczom związkowym za działania na rzecz poprawy statusu materialnego oraz warunków służby. Nie zabrakło również gratulacji dla osób, które zostały wyróżnione odznaczeniami i medalami państwowymi, resortowymi, związkowymi oraz awansami na kolejne stopnie służbowe.

Za zasługi na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz wielkopolskiej Policji z okazji 31. Rocznicy Powstania NSZZ Policjantów nw. osobom mł. insp. Andrzej Szary, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w asyście asp. szt. Błażeja Dulata, Wiceprzewodniczącego ZW NSZZ Policjantów wręczył:

Medal Krzyż Niepodległości kl. I NSZZ Policjantów

1. Ksiądz Prałat Stefan KOMOROWSKI – Kapelan KWP w Poznaniu

Medal XXX – lecia Powstania NSZZ Policjantów:

1. mł. insp. Andrzej BOROWIAK – Zespół Prasowy KWP Poznań
2. kom. Kamil SIKORSKI – KPP Grodzisk Wielkopolski
3. st. asp. Paweł ŁAWNICZAK – KPP Słupca

Medal 100 LECIA POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ:

1. asp. szt. Rafał GRZYB – SPKP KWP
2. insp. Sławomir JĄDRZAK – KPPŚ Śrem
3. asp. szt. Paweł FRAJTAG – KPP Międzychód

Medal Krzyż Niepodległości kl. II NSZZ Policjantów:

1. asp. szt. Maciej LUBCZYŃSKI – Sztab Policji KWP

Złoty Medal NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego:

1. podkom. Magdalena KOTERBA – Laboratorium Kryminalistyczne KWP Poznań

Srebrny Medal NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego:

1. asp. Justyna ADAMIK – KPP Złotów

W Apelu uczestniczył poczet sztandarowy ze Sztandarem ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego. Zarząd Wojewódzki, jak co roku wsparł finansowo organizację uroczystości wojewódzkich