Życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego

ilustracja

Święto Wojska Polskiego jest jedną z najważniejszych dat, symboli w kalendarzu naszej historii dziejów i wartości. Obchodzone w rocznicę Bitwy Warszawskiej, na pamiątkę najchwalebniejszego współczesnego zwycięstwa polskiego oręża, zostało ustanowione dla uhonorowania Polskiego Żołnierza i dla uczczenia jego trudnej służby.

W tym szczególnym dniu, w imieniu  Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, w imieniu tych wszystkich, którzy Waszej służbie zawdzięczają możliwość bezpiecznej egzystencji w wolnej Ojczyźnie, pragniemy wyrazić wdzięczność za Waszą obecność na polskiej ziemi. Życzymy jednocześnie, by wynagrodzeniem za żołnierski trud było uznanie ze strony społeczeństwa i docenienie przełożonych, a także by w tej wielkiej, choć przecież niełatwej przygodzie, jaką jest służba Polsce, realizowało się osobiste powołanie każdego z Was.

 

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Rafał Jankowski