Odpowiedź MSWiA na interpelację poselską nr 18515

ilustracja

W odpowiedzi na interpelację poselską posła na Sejm RP dotyczącą: “nasilenia przypadków pobić i innych zdarzeń, w których ofiarami są policjanci”
(druk nr 18515) podsekretarz stanu w MSWiA odpowiedzialny za służby mundurowe, szeroko opisuje tryb i zasady postępowania kwalifikacyjnego oraz rodzaje testów sprawnościowych i psychologicznych określone w rozporządzeniu MSWiA z 2012 r., do którego poseł zapewne ma dostęp.

Streszczenie wzmiankowanego rozporządzenia zajmuje 4/5 odpowiedzi na interpelację i niczego istotnego nie wnosi do meritum interpelacji.

W odpowiedzi MSWiA na interpelację nie ma niestety żadnego odniesienia do problemów z naborem do służby w policji i utrzymującej się nadmiernej ilości wakatów, w tym szczególnie w zakresie odejścia w latach 2016 – 2017 (niepełne dane) ze służby 1674 funkcjonariuszy, którzy nie osiągnęli 15 lat służby w Policji. Brak choćby cienia refleksji na temat przyczyn takiego stanu rzeczy.

Przepisywanie treści rozporządzeń nie zastąpi rzetelnego wyjaśnienia przyczyn, nie tylko braku zainteresowania służbą w policji, ale i narastającym zjawiskiem porzucania służby, na co od dłuższego czasu uwagę zwraca NSZZ Policjantów w swoich wystąpieniach kierowanych do decydentów.

Wielka szkoda, że w odpowiedzi na interpelację nie wykorzystano szansy na wyjaśnienie najbardziej istotnego dla bezpieczeństwa społecznego zjawiska, jakim jest alarmujący odpływ kadr z policji.

W załączniku:

odpowiedź MSWiA na interpelację poselską nr 18515 (pdf)