Podtrzymany wyrok za znieważenie funkcjonariuszy

W drugiej instancji podtrzymany został wyrok między innymi 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej naszych Kolegów. Z całą pewnością sprawa nie miałaby takiego finału, gdyby nie możliwość pokrycia kosztów zastępstwa proc ..

2017.11.06 więcej